W swoim portfolio posiadam umowy na obsługę wspólnot mieszkaniowych, udzielam pomocy prawnej przy obsłudze nieruchomości we współwłasności oraz nieruchomości komercyjnych. Różnorodność problemów, jakie pojawiają się w bieżącym funkcjonowaniu tych podmiotów dotyka nierzadko przepisów prawnych nie tylko ustawy o własności lokali i kodeksu cywilnego, ale i innych specjalistycznych ustaw. Bez ich znajomości oraz bez kompleksowego podejścia do sprawy i spojrzenia na dane zagadnienie– nie tylko okiem zarządcy budynku, księgowego czy pracowników technicznych, ale i prawnika – żadna wspólnota mieszkaniowa, żaden zarządca nieruchomości i żadna firma administrująca nieruchomościami nie będzie w stanie efektywnie zarządzać powierzonymi nieruchomościami.

Firmom zarządzającym nieruchomościami oferuję dostęp do bieżących konsultacji prawnych oraz skuteczną windykację należności, co z pewnością zagwarantuje wysokości poziom świadczonych usług zarządczych oraz poprawę bilansu w zakresie zaległości z tytułu opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej, a także pozwoli efektywnie reagować na bieżące problemy na budynkach i innych nieruchomościach.

Z kolei jednym z kluczowych problemów pośredników nieruchomości jest brak fachowej wiedzy z zakresu dostosowania transakcji kupna lub sprzedaży danej nieruchomości do aktualnych przepisów i uwzględnienia w umowie z klientem różnych wariantów współpracy, w tym brak lub niewłaściwe zapisy dotyczące ustalenia wynagrodzenia za czynności, prawa wyłączności.

Oferta Kancelarii w tym obszarze obejmuje w szczególności:

  • konsultacje prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
  • reprezentowanie wspólnot i spółdzielni przed sądami i organami administracji
  • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w sporach z deweloperem
  • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • windykację należności wobec wspólnot mieszkaniowych
  • doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu praw i obowiązków lokatorów oraz właścicieli lub wynajmujących, w tym analiza prawnych możliwości wypowiedzenia umów najmu, zasadności podwyżek czynszu oraz jego kalkulacji
  • reprezentację w sprawach o eksmisję
  • konsultacje i analizy umów, w tym m.in. z wykonawcami budowlanymi i dostawcami mediów
  • prowadzenie procedur administracyjnych w urzędach
  • sporządzanie i weryfikowanie umów, pism oraz innej korespondencji

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy