Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo dla pracodawców w zakresie optymalizacji zatrudnienia
  • przygotowywanie umów o pracę i ich aneksów (klauzule poufności, zakaz konkurencji, umowy powierzenia sprzętu służbowego itp.)
  • sporządzanie umów o współpracę oraz kontraktów menadżerskich
  • reprezentację (zarówno pracowników jak i pracodawców) przed sądem w sprawach pracowniczych
  • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, czasu pracy, podróży służbowych i korzystania z aut służbowych
  • konsultacje prawne przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zmianie warunków umów lub pracodawcy

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy