Z doświadczenia moich Klientów wynika, że pomoc prawnika przy prowadzeniu działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej: jednoosobowa działalność, spółka cywilna, spółki osobowe czy spółka z o.o. jest nieunikniona. Prowadząc własny biznes nadejdzie z pewnością taki moment, gdy niezbędna okaże się konsultacja danego przedsięwzięcia lub przebiegu współpracy z określonym partnerem biznesowym na płaszczyźnie prawnej, administracyjno – prawnej lub prawno – podatkowej. Wychodząc naprzeciw Klientom – przedsiębiorcom zawsze dostosowuję ofertę naszej współpracy do ich bieżących potrzeb.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i instytucji obejmuje m. in.:

  • windykację należności
  • analizę, opiniowanie i sporządzanie umów
  • negocjowanie kontraktów
  • reprezentację przed organami, urzędami i bankami
  • doradztwo i konsultacje prawne
  • rejestrację i zmiany w KRS
  • projekty uchwał i protokołów
  • przygotowywanie zgromadzeń wspólników
  • obsługę organów spółek
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy