Obsługa prawna w dziedzinie nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, w tym m.in. najmu, dzierżawy, umów deweloperskich
 • analizę lub sporządzanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości
 • przygotowywanie i weryfikowanie umów projektowych, umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z procesem inwestycyjnym
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwo prawne w zakresie:
  • nabycia lub sprzedaży nieruchomości
  • zniesienia współwłasności nieruchomości
  • sporów między współwłaścicielami i sporów sąsiedzkich
  • spraw o zwrot nakładów i rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
  • zasiedzenia nieruchomości
  • planu zagospodarowania przestrzennego, wydania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę
 • służebności: pomoc przy ustanawianiu służebności, a także przy egzekwowaniu praw wynikających z ustanowionych służebności, zasiedzenie służebności gruntowych, zmiana sposobu wykonywania służebności, dochodzenie wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu
 • księgi wieczyste – sporządzanie wniosków do KW, analiza wpisów
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości i uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • pozwy o eksmisję
 • sprawy o zapłatę
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, w tym uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności
 • dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatną i poufną wstępną wycenę sprawy